• Ukoliko želite da napravite reklamaciju pozivamo Vas da pre toga pročitate pravilnik o zaštiti potrošača klikom OVDE.
  • Obrazac za reklamaciju možete preuzeti klikom OVDE.
  • Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti klikom OVDE.
  • Popunjen obrazac je potrebno poslati na email zalbe.reklamacije@gmail.com